O kancelarii

 

Nasza Kancelaria Doradztwa Podatkowego mieści się w Poznaniu przy ul. Jerzego Suszki 29/2 i w Wągrowcu przy ul. Marii Dąbrowskiej 17. W ramach tej formy prawnej działamy od 2006 r., od samego początku istnienia firmy staramy się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych przez nas usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych dotychczasowych klientów, prowadzimy jednocześnie Biuro Rachunkowe w którym zajmujemy się kompleksową obsługą księgową i kadrową firm o różnym profilu działalności.

Jako nowoczesna firma, staramy się dopasować do naszych klientów. Ofertę obsługi prawno-podatkowej oraz obsługi księgowej i kadrowej adresujemy do osób, które chcą skoncentrować się na dynamicznym rozwoju swojej firmy i jednocześnie bezpiecznie prowadzić działalność zostawiając rozliczenia i optymalizację podatkową profesjonalistom.

Naszymi klientami są zarówno spółki prawa handlowego prowadzące księgi rachunkowe, jak i firmy prowadzone przez osoby fizyczne opodatkowane w sposób zryczałtowany.

Właścicielem i jednocześnie osobą odpowiedzialną za merytoryczną działalność firm jest Doradca Podatkowy Wiesław Hemmerling wpisany na listę doradców podatkowych pod numerami 10737. Wpis na listę można zweryfikować klikając na powyższy link http://wielkopolski.kidp.pl/doradca.php/wyszukaj

Nasza działalność objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w ramach Umowy Generalnej zawartej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych z HDI Asekuracja TU S.A. (dawniej HDI-Gerling Polska TU S.A.).

Naszym Klientom zapewniamy całkowitą poufność oraz rzetelne wykonywanie powierzonych zadań. Doradca Podatkowy na wzór innych zawodów zaufania publicznego (takich jak lekarz, adwokat) objęty jest ustawową tajemnicą zawodową, z której może go zwolnić tylko sąd i to w ściśle określonych przypadkach.

Suchy Las