Doradztwo podatkowe

Bieżące doradztwo podatkowe

Często do celu można dojść różnymi ścieżkami, po co wybierać te najbardziej ryzykowne. Dlatego od samego początku działalności warto korzystać z fachowej pomocy. Pewne rzeczy warto przeanalizować i zaplanować przed podjęciem wiążących decyzji. my możemy zapewnić Państwu:

 • bieżące doradztwo dotyczące zagadnień podatkowych CIT, PIT, VAT,
 • informację o zmianach w przepisach podatkowych mających wpływ na Państwa działalność gospodarczą,
 • doradztwo dotyczące rozliczeń z pracownikami,
 • optymalizację obciążeń fiskalnych,
 • wsparcie merytoryczne oraz pomoc niezbędną w przypadku kontroli podatkowych
 • przygotowywanie opinii podatkowych w zakresie przepisów CIT, PIT, VAT,
 • doradztwo w zakresie cen transferowych i innych aspektów związanych ze współpracą między podmiotami powiązanymi,
 • planowanie podatkowe – pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu długofalowej polityki podatkowej firmy,
 • reprezentację przed organami podatkowymi w bieżących sprawach,

Audyt podatkowy

Eliminując popełniane błędy zanim do Państwa firmy dotrze kontrola skarbowa, można uniknąć poważnych konsekwencji karnych i karno-skarbowych. Warto o tym pomyśleć dopóki jest na to czas. W ramach audytu podatkowego możemy Państwu zaoferować weryfikację poprawności dokonywanych rozliczeń podatkowych i wskazanie obszarów ryzyka oraz możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych. Przegląd taki obejmuje w szczególności:

 • kontrolę poprawności rozpoznawania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu,
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (WNT, WDT),
 • kontrolę poprawności rozliczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • kontrolę poprawności sporządzania deklaracji podatkowych PIT, CIT i VAT.

Obsługa prawno-podatkowa

Kiedy dotrze do Państwa firmy kontrola podatkowa, lub zostanie wszczęte postępowanie podatkowe nie ma czasu do stracenia. Brak reakcji na działania organów podatkowych często niesie za sobą nieodwracalne skutki, których nie da się naprawić w postępowaniu odwoławczym i sądowym. Warto wtedy niezwłocznie skorzystać z doraźnej pomocy, która obejmuje między innymi:

 • reprezentację podatnika przy kontrolach podatkowych i skarbowych
 • opracowanie strategii postępowania
 • uczestnictwo w postępowaniu podatkowym jako pełnomocnicy lub jako doradcy klienta
 • przygotowywanie pism procesowych
 • przygotowywanie skarg i reprezentowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawach podatkowych i egzekucyjnych,
 • sporządzanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego