Start Biznes

W ramach programu “Start Biznes” organizowanego przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność, udzielamy bezpłatnej porady prawno-podatkowej związanej z podejmowaną działalnością.

Nasze wsparcie w ramach jednorazowej nieodpłatnej porady obejmuje w szczególności:

  1. Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących formy prawnej prowadzonej działalności (jednoosobowa działalność osoby fizycznej, spółka osobowa, spółka kapitałowa – doradztwo przy wyborze najkorzystniejszej formy dla przedsiębiorcy).
  2. Przedstawienie możliwości wyboru rodzaju prowadzonej księgowości: księga rachunkowa, podatkowa książka przychodów i rozchodów, ewidencja dla celów podatku zryczałtowanego.
  3. Omówienie podstawowych informacji na temat opodatkowania podatkiem dochodowym PIT/CIT. W przypadku PIT – przedstawienie możliwości wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych i opodatkowania liniowego. Plusy i minusy każdej formy opodatkowania. Kalkulacja. Optymalizacja podatkowa.
  4. Omówienie podstawowych zasad opodatkowania podatkiem VAT. Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT.
  5. Kilka słów dotyczących obowiązku ewidencjonowania przychodu za pomocą kas fiskalnych.
  6. Omówienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania samochodu w działalności gospodarczej – skutki podatkowe od momentu nabycia do momentu sprzedaży samochodu z uwzględnieniem różnych form finansowania (leasing, kredyt).
  7. Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących składek ZUS, możliwości wyboru oskładkowania oraz terminów rejestracji.
  8. Pomoc w wypełnieniu zgłoszenia CEiDG

Suchy Las